ליצירת קשר

התקשר עכשיו
בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף  נערכת למועמד/ת לעבודה בתפקידים רגישים בהם תהיה נגיעה לכספים או למידע רגיש.

כמו כן, חברות רבות עורכות בדיקות תקופתיות לעובדים .בדיקות אלו מטרתן לבדוק באם לא קיימות פרצות בנאמנות העובד/ת לחברה,או בדיקה ממוקדת בעקבות אירועים חריגים כגון היעלמות כספים/ציוד/מוצר ו/או חשד לריגול תעשייתי.

חשוב לדעת על בדיקת פוליגרף:

חשוב לוודא כי הבודק בעל הסמכה מתאימה.

ממצאי הבדיקה יכולים לשמש כראיה משפטית, רק אם הוסכם על כך מראש ובכתב בין הגוף המזמין לגוף הנבדק.

אין חוק המאפשר לכפות על אדם להבדק במכונת אמת והבדיקה תלויה בהסכמתו המלאה של הנבדק.

חוות דעתו של הבודק מתקבלת כחוות דעת מומחה בעת הדיון בבית המשפט.

בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף  נערכת למועמד/ת לעבודה בתפקידים רגישים בהם תהיה נגיעה לכספים או למידע רגיש.

כמו כן, חברות רבות עורכות בדיקות תקופתיות לעובדים .בדיקות אלו מטרתן לבדוק באם לא קיימות פרצות בנאמנות העובד/ת לחברה,או בדיקה ממוקדת בעקבות אירועים חריגים כגון היעלמות כספים/ציוד/מוצר ו/או חשד לריגול תעשייתי.

חשוב לדעת על בדיקת פוליגרף:

חשוב לוודא כי הבודק בעל הסמכה מתאימה.

ממצאי הבדיקה יכולים לשמש כראיה משפטית, רק אם הוסכם על כך מראש ובכתב בין הגוף המזמין לגוף הנבדק.

חייג

אין חוק המאפשר לכפות על אדם להבדק במכונת אמת והבדיקה תלויה בהסכמתו המלאה של הנבדק.

חוות דעתו של הבודק מתקבלת כחוות דעת מומחה בעת הדיון בבית המשפט.

צור קשר