ליצירת קשר

התקשר עכשיו
מה זה חוקר פרטי

חוקר פרטי או בלש פרטי, הוא מי שעוסק בהשגת ידיעות על  הזולת לצרכי אחרים ושלא לצרכי מחקר מדעי ,סקר דעת קהל או פרסום ברבים . קבלת הרישיון כרוכה בהתאמנות של 3 שנים במשרד חקירות מורשה מטעם משרד המשפטים ועמידה במבחן של משרד המשפטים לקבלת הרישיון לעסוק בחקירות פרטיות .כדי להתחיל את תהליך הלימוד לחקירות פרטיות  יש לעמוד במס' תנאים הכרחיים של משרד המשפטים והם:

אזרח ותושב ישראלי מעל גיל 23 , ללא עבר פלילי ובעל תעודה של מוסד חינוכי מוכר של לפחות 12 שנות לימוד.

החוקר הפרטי אמור להכיר ולהבין את כל הנושאים  והוא עובד באיסוף מידע בשטח ,בבדיקת תביעות ובביצוע חקירות פרטיות בכל הענפים. החוקר מקבל את שכרו ממשרד החקירות לו הוא מספק השירותים.

חשוב לדעת כי חוקר פרטי אינו רשאי לערוך חקירה עבור לקוח ודו"ח חקירה של חוקר פרט העורך חקירה עבור לקוח בעצם אינו חוקי ויכול להיפסל בכל ערכאה שיפוטית-ההפסד יהיה כולו שלכם.

אנו ב"עובדות" מודעים  היטב לסערת הרגשות וההתלבטות העצומה בה נתון הפונה לפני שהוא מכניס חוקר פרטי לחייו האישיים החשש מאי שמירת סודיות ו"מכירת הלקוח" או שמא ישנה היכרות עם החוקר,  אכן יכולים לגרום להתלבטות ולחשש ולא קל להכניס גורם חיצוני לחיים אישיים, אולם על הפונה לדעת כי משרד חקירות או חוקר פרטי  מחוייבים על פי חוק בשמירת סודיות כמו כן,אנו מקפידים על דיסקרטיות  מוחלטת של הלקוח, החל מרגע פנייתו .כל חוקרי משרדנו מודעים לנושא רגיש זה ואף  חתומים על מסמך שמירת סודיות למשרד למען הסר כל ספק.

מה זה חוקר פרטי

חוקר פרטי או בלש פרטי, הוא מי שעוסק בהשגת ידיעות על  הזולת לצרכי אחרים ושלא לצרכי מחקר מדעי ,סקר דעת קהל או פרסום ברבים . קבלת הרישיון כרוכה בהתאמנות של 3 שנים במשרד חקירות מורשה מטעם משרד המשפטים ועמידה במבחן של משרד המשפטים לקבלת הרישיון לעסוק בחקירות פרטיות .כדי להתחיל את תהליך הלימוד לחקירות פרטיות  יש לעמוד במס\' תנאים הכרחיים של משרד המשפטים והם:

אזרח ותושב ישראלי מעל גיל 23 , ללא עבר פלילי ובעל תעודה של מוסד חינוכי מוכר של לפחות 12 שנות לימוד.

חייג

החוקר הפרטי אמור להכיר ולהבין את כל הנושאים  והוא עובד באיסוף מידע בשטח ,בבדיקת תביעות ובביצוע חקירות פרטיות בכל הענפים. החוקר מקבל את שכרו ממשרד החקירות לו הוא מספק השירותים.

חשוב לדעת כי חוקר פרטי אינו רשאי לערוך חקירה עבור לקוח ודו"ח חקירה של חוקר פרט העורך חקירה עבור לקוח בעצם אינו חוקי ויכול להיפסל בכל ערכאה שיפוטית-ההפסד יהיה כולו שלכם.

אנו ב"עובדות" מודעים  היטב לסערת הרגשות וההתלבטות העצומה בה נתון הפונה לפני שהוא מכניס חוקר פרטי לחייו האישיים החשש מאי שמירת סודיות ו"מכירת הלקוח" או שמא ישנה היכרות עם החוקר,  אכן יכולים לגרום להתלבטות ולחשש ולא קל להכניס גורם חיצוני לחיים אישיים, אולם על הפונה לדעת כי משרד חקירות או חוקר פרטי  מחוייבים על פי חוק בשמירת סודיות כמו כן,אנו מקפידים על דיסקרטיות  מוחלטת של הלקוח, החל מרגע פנייתו .כל חוקרי משרדנו מודעים לנושא רגיש זה ואף  חתומים על מסמך שמירת סודיות למשרד למען הסר כל ספק.

צור קשר