ליצירת קשר

התקשר עכשיו
חקירות במשפחה

מבחינים שינוי דרסטי אל הבן/בת הם מסוגרים, עצבניים? מגיעים בשעות אחרות לבית או לא יוצאים מהחדר?נראים "מטושטשים" ועייפים כל הזמן,מגיעים חבולים ולא מספרים או לא מגיעים לישון בבית ?אלו סימנים שצריכים להדליק נורה אדומה ועליכם ההורים, מוטלת האחריות מיד לבדוק באמצעות חוקר פרטי את החשש .

חקירות בתא המשפחתי יכולות להתבצע במגוון נושאים:

אלימות  כנגד בן/בת זוג,כנגד ילדים,הזנחת ילדים,גילוי עריות,שימוש בסמים או אלכוהול של ילדים.

באמצעות חקירה של חוקר פרטי ממשרדנו, תוכלו לקבל תמונת מצב ביחס למה שבאמת קורה בתא משפחתי

במסגרת החקירה מועבר דו"ח חקירה מקיף ומפורט בשילוב אסמכתאות ותיעוד   מוקלט ו/או מצולם .הדו"ח כולל ניתוח,מסקנות והמלצות ומשמש כראייה בבית המשפט.

חקירות במשפחה

מבחינים שינוי דרסטי אל הבן/בת הם מסוגרים, עצבניים? מגיעים בשעות אחרות לבית או לא יוצאים מהחדר?נראים "מטושטשים" ועייפים כל הזמן,מגיעים חבולים ולא מספרים או לא מגיעים לישון בבית ?אלו סימנים שצריכים להדליק נורה אדומה ועליכם ההורים, מוטלת האחריות מיד לבדוק באמצעות חוקר פרטי את החשש .

חקירות בתא המשפחתי יכולות להתבצע במגוון נושאים:

אלימות  כנגד בן/בת זוג,כנגד ילדים,הזנחת ילדים,גילוי עריות,שימוש בסמים או אלכוהול של ילדים.

חייג

באמצעות חקירה של חוקר פרטי ממשרדנו, תוכלו לקבל תמונת מצב ביחס למה שבאמת קורה בתא משפחתי

במסגרת החקירה מועבר דו"ח חקירה מקיף ומפורט בשילוב אסמכתאות ותיעוד   מוקלט ו/או מצולם .הדו"ח כולל ניתוח,מסקנות והמלצות ומשמש כראייה בבית המשפט.

צור קשר