ליצירת קשר

התקשר עכשיו
לשון הרע/הוצאת דיבה

ישנם מקרים בהם הוצאת דיבתו של אדם פרטי או עסק  עלולים לפגוע באופן מהותי ובמקרים מסוימים באופן בלתי הפיך באדם הפרטי או בעסק.

במקרה של אדם פרטי הפגיעה/השפלה יכולה להתבטא בפגיעה בתפקוד היומיומי שכתוצאה מכך פרנסתו וחייו האישיים שלו ושל משפחתו יפגעו  באופן אנוש.

במקרה של עסק הפגיעה יכולה להתבטא הן במוניטין והן באופן כלכלי ויכולה להגיע עד לכדי סגירת העסק.

במקרים מעין אלו בהם הלקוח מזהה ניסיון לפגיעה בשמו הטוב נדרשת תגובה מהירה על מנת לעצור את ההתדרדרות .

אנו ב"עובדות"  נפעל באמצעות חוקרי משרדנו  על מנת לאסוף ראיות וממצאים בכדי לספק הגנה ראויה ללקוח בעת תביעה משפטית או כל פעולה אחרת במטרה להגן על שמו הטוב.

במסגרת החקירה מועבר דו"ח חקירה מקיף ומפורט בשילוב אסמכתאות ותיעוד   מוקלט ו/או מצולם .הדו"ח יכלול  ניתוח,מסקנות והמלצות וישמש בעת הצורך כראייה בבית המשפט. 

לשון הרע/הוצאת דיבה

ישנם מקרים בהם הוצאת דיבתו של אדם פרטי או עסק  עלולים לפגוע באופן מהותי ובמקרים מסוימים באופן בלתי הפיך באדם הפרטי או בעסק.

במקרה של אדם פרטי הפגיעה/השפלה יכולה להתבטא בפגיעה בתפקוד היומיומי שכתוצאה מכך פרנסתו וחייו האישיים שלו ושל משפחתו יפגעו  באופן אנוש.

במקרה של עסק הפגיעה יכולה להתבטא הן במוניטין והן באופן כלכלי ויכולה להגיע עד לכדי סגירת העסק.

במקרים מעין אלו בהם הלקוח מזהה ניסיון לפגיעה בשמו הטוב נדרשת תגובה מהירה על מנת לעצור את ההתדרדרות .

חייגאנו ב"עובדות"  נפעל באמצעות חוקרי משרדנו  על מנת לאסוף ראיות וממצאים בכדי לספק הגנה ראויה ללקוח בעת תביעה משפטית או כל פעולה אחרת במטרה להגן על שמו הטוב.

במסגרת החקירה מועבר דו"ח חקירה מקיף ומפורט בשילוב אסמכתאות ותיעוד   מוקלט ו/או מצולם .הדו"ח יכלול  ניתוח,מסקנות והמלצות וישמש בעת הצורך כראייה בבית המשפט. 

צור קשר